تلفن : 01132198185
موبایل : 09044342378
ایمیل : [email protected]
آدرس : بابل - خیابان شیخ طبرسی - سرداران 8 - ساحل 2
ساعت کاری : شنبه تا پنج شنبه 9:00 صبح تا 18:00